Banner Header

HƯỚNG DẪN ĐẶT VÉ

PHƯƠNG THỨC ĐẶT MUA VÉ MÁY BAY VÀ THANH TOÁN

Đặt Chỗ (Booking): là việc người sử dụng vào website của Gatetravel hoặc thông qua Trung tâm hỗ trợ Gatetravel để mua vé máy bay trên các Hãng hàng không truyền thống theo các tiêu chí (ví dụ: đường bay, ngày bay) do người sử dụng lựa chọn.

 1. Người sử dụng thực hiện việc đặt vé máy bay trực tuyến thông qua website http://www.gatetravel.vn hoặc thông qua Gatetravel bằng cách gặp mặt trao đổi trực tiếp điện thoại, mail, chat (Yahoo/ Skype/ Viber/ Zalo/ Facebook)
 2. Người sử dụng đồng ý các Điều khoản sử dụng Gatetravel khi thực hiện việc đặt vé máy bay trực tuyến với Gatetravel.
 3. Để thực hiện việc đặt vé máy bay trực tuyến, Người sử dụng được yêu cầu cung cấp dữ liệu cho Gatetravel hoặc Trung tâm hỗ trợ Gatetravel:
  • Thông tin cá nhân cơ bản của Người sử dụng, đặc biệt là tên và họ, địa chỉ email và số điện thoại. Trong trường hợp Người sử dụng mua vé cho người khác thì Người sử dụng cũng cần cung cấp thông tin cá nhân của người trực tiếp sử dụng vé;
  • Yêu cầu về các dịch vụ bổ sung – Nếu Người sử dụng yêu cầu dịch vụ bổ sung;
  • Thông tin cần thiết để phát hành hóa đơn thuế VAT;
  • Hình thức thanh toán;

*Việc đặt vé máy bay trực tuyến có thể sẽ không thực hiện được nếu Người sử dụng bỏ qua một trong bốn mục trên.

 1. Để thực hiện việc đặt vé máy bay trực tuyến, Người sử dụng cần cung cấp số một số thông tin liên quan tới việc lựa chọn vé máy bay của Người sử dụng như dưới đây:
  • Nơi khởi hành và nơi đến;
  • Ngày khởi hành, ngày trở lại;
  • Số lượng người lớn, bao gồm cả người cao tuổi (60 tuổi trở lên). Số lượng trẻ sơ sinh (0-2 tuổi), trẻ em (2-12 tuổi).
  • Chỉ lựa chọn các chuyến bay thẳng;
 2. Khi bắt đầu thực hiện việc đặt vé máy bay trực tuyến, Người sử dụng cần kiểm tra và đảm bảo sự chính xác của tất cả các dữ liệu đã cung cấp. Khi quyết định thực hiện việc đặt vé máy bay trực tuyến, Người sử dụng cần đặc biệt chú ý các thông tin có liên quan tới Giá vé như: Giá vé, Thuế sân bay, Phí dịch vụ, Tỉ giá, Điều khoản - điều kiện sử dụng vé máy bay của Hãng hàng không cung cấp dịch vận chuyển và Điều khoản sử dụng Gatetravel.
 3. Giá vé mà Người sử dụng nhận được từ Trung tâm hỗ trợ Gatetravel hoặc từ website của Gatetravel là do Gatetravel xây dựng và Gatetravel không đảm bảo rằng giá vé này sẽ cố định. Giá vé chỉ được đảm bảo tại thời điểm xuất vé. Điều khoản này không áp dụng đối với Phí dịch vụ của Gatetravel.
 4. Thời hạn xuất vé cho các vé máy bay đặt trực tuyến cần tuân theo thời hạn được quy định bởi các Hãng hàng không. Thời hạn này có thể được thay đổi, rút ngắn và Người sử dụng cần tuân theo các thời hạn này.
 5. Sau khi Người sử dụng đã nhận được xác nhận về việc đặt dịch vụ, xác nhận về việc đã nhận được thanh toán từ Gatetravel nếu Giá vé hoặc thời hạn xuất vé thay đổi Gatetravel sẽ ngay lập tức thông báo lại cho Người sử dụng. Trong trường hợp này Người sử dụng có quyền: Chấp nhận trả thêm tiền chênh lệch thực hiện việc ĐẶT CHỖ, thực hiện việc thanh toán và xuất vé theo thời hạn xuất vé mới hoặc hủy việc ĐẶT CHỖ. Trong trường hợp Người sử dụng quyết định hủy việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng sẽ nhận lại toàn bộ số tiền đã trả cho Gatetravel. Hãng hàng không chịu toàn bộ trách nhiệm về việc thay đổi giá vé cũng như thời hạn xuất vé dẫn tới việc Người sử dụng hủy việc ĐẶT CHỖ. Gatetravel không chịu trách nhiệm về những chi phí có thể xảy ra cho Người sử dụng do việc hủy ĐẶT CHỖ. Gatetravel cũng không chịu trách nhiệm nếu ĐẶT CHỖ bị Hãng hàng không hủy vì lý do Gatetravel không thể liên hệ với Người sử dụng hoặc Người sử dụng không trả lời email, điện thoại hoặc thanh toán sau khi hết hạn giữ chỗ. Người sử dụng chấp thuận rằng Hãng hàng không có thể thay đổi lại thời hạn mua vé tùy theo tình trạng chổ trên chuyến bay và thời hạn mua vé mới chỉ cách thời điểm nhận thông báo một khoảng thời gian rất ngắn.
 6. Người sử dụng chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin trong mục 31 & 32 ở trên cũng như các tham số cho việc lựa chọn các chuyến bay. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng: Sau khi ĐẶT CHỖ, nếu các thông tin và tham số thay đổi, Người sử dụng có thể phải thực hiện một ĐẶT CHỖ mới. Trong trường hợp này, Gatetravel không đảm bảo rằng các thông tin về chuyến bay, Giá vé, ngày bay, hành trình sẽ giống như các thông tin mà Gatetravel đã gửi tới Người sử dụng trong ĐẶT CHỖ cũ.
 7. Người sử dụng đồng ý rằng một số giao diện của website Gatetravel có thể đưa ra một số tư vấn về các chuyến bay. Các tư vấn này được thực hiện hoàn toàn vì mục đích phục vụ cho các chương trình khuyến mại và Người sử dụng hoàn toàn có thể chấp nhận hay từ chối các tư vấn này. Việc lựa chọn hay từ chối các tư vấn này là quyền của Người sử dụng và Gatetravel không chịu trách nhiệm về các lựa chọn của Người sử dụng.
 8. Việc ĐẶT CHỖ của Người sử dụng sẽ được Gatetravel xác nhận bằng cách gửi cho Người sử dụng một email với nội dung bao gồm Mã đặt chỗ trên Gatetravel và toàn bộ các thông tin có liên quan tới các chuyến bay đã đặt. Trong trường hợp việc ĐẶT CHỖ thực hiện thông qua Trung tâm hỗ trợ Gatetravel, thông tin về Mã đặt chỗ trên Gatetravel và toàn bộ các thông tin có liên quan tới các chuyến bay sẽ được nhân viên của Trung tâm hỗ trợ Gatetravel truyền tải tới Người sử dụng và sau đó được gửi tới Người sử dụng bằng email. Cụ thể, xác nhận về việc ĐẶT CHỖ sẽ bao gồm các thông tin sau:
  • Mã đặt chỗ (mã xác nhận);
  • Họ và tên hành khách, Giới tính, Hành trình
  • Ngày hết hạn ĐẶT CHỖ (ngày thanh toán);
  • Tổng chi phí, bao gồm Giá vé và Phí dịch vụ;
  • Các hình thức thanh toán có thể. Nếu người sử dụng chưa chọn hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng và chưa thanh toán cho ĐẶT CHỖ;
  • Thông tin về người sử dụng vé máy bay theo thông báo từ Người sử dụng;
  • Các thông tin khác liên quan đến vé máy bay;
 9. Gatetravel có thể gửi thêm cho Người sử dụng thông tin về Mã đặt chỗ và thời hạn mua vé qua SMS, nếu người sử dụng có cung cấp số điện thoại di động.
 10. Trong xác nhận ĐẶT CHỖ mà Gatetravel gửi tới Người sử dụng có đường link dẫn tới website Gatetravel. Người sử dụng có thể đọc nội dung Điều khoản sử dụng này bằng cách bấm con chuột máy tính vào mục Điều khoản sử dụng trong phần footer của trang web Gatetravel. Điều khoản sử dụng Gatetravel cũng có thể được Trung tâm hỗ trợ Gatetravel thông báo trực tiếp tới Người sử dụng. Bằng việc thanh toán để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng xác nhận rằng Người sử dụng đã hiểu và chấp thuận các điều khoản của Điều khoản sử dụng Gatetravel.
 11. Xác nhận ĐẶT CHỖ mà Gatetravel gửi tới Người sử dụng không phải là vé máy bay và không có giá trị để thực hiện các chuyến bay.
 12. Tổng chi phí, bao gồm Giá vé máy bay và Phí dịch vụ, được tính bằng đơn vị là Đồng Việt Nam và (nếu có) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
 13. Người sử dụng sẽ nhận được vé máy bay điện tử sau khi đã thực hiện việc thanh toán trong thời hạn ĐẶT CHỖ có ghi trong xác nhận ĐẶT CHỖ và số tiền thanh toán phù hợp với điều mục 34 – 35 – 36 của Điều lệ sử dụng.
 14. Người sử dụng hiểu rằng việc cung cấp đầy đủ thông tin vào mục Thanh toán theo yêu cầu trong xác nhận ĐẶT CHỖ sẽ là cơ sở để thực hiện việc ĐẶT CHỖ. Bất kể sự chậm trễ, cung cấp thiếu thông tin nào cũng có thể dẫn tới tình trạng không thực hiện được việc ĐẶT CHỖ.

Việc thanh toán một phần của Tổng chi phí hoặc thanh toán sau thời hạn ĐẶT CHỖ đồng nghĩa với việc chưa thanh toán.

YÊU CẦU HỦY ĐẶT VÉ MÁY BAY VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC

 1. Người sử dụng chấp thuận rằng các Hãng hàng không truyền thống cũng như các LCC có thể hủy vé máy bay (Hãng hàng không hoặc LCC kết thúc hợp đồng vận chuyển) sau khi vé máy bay đã được xuất vì một số lý do chủ quan từ Hãng hàng không hoặc LCC hoặc vì các lý do bất khả kháng. Hãng hàng không truyền thống hoặc LCC chịu trách nhiệm về việc hủy vé máy bay này. Trong trường hợp nhận được thông tin về việc hủy vé từ các Hãng hàng không hoặc LCC, Gatetravel sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng cũng như giải pháp đề nghị của các Hãng hàng không hoặc LCC.
 2. Trong trường hợp Hãng hàng không truyền thống hoặc LCC có các điều kiện về việc hủy vé trong bảng giá thì Người sử dụng có quyền hủy vé theo đúng các điều kiện đó (Người sử dụng kết thúc hợp đồng vận chuyển).
 3. Trong trường hợp hủy vé, các khoản Phí dịch vụ, Phí mua nhanh mà Người sử dụng đã trả cho Gatetravel sẽ không được trả lại.
 4. Để thực hiện việc hủy vé, Người sử dụng liên hệ với Trung tâm hỗ trợ Gatetravel bằng điện thoại hoặc email.

YÊU CẦU ĐỔI VÉ MÁY BAY VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC

 1. Người sử dụng chấp thuận rằng các Hãng hàng không truyền thống cũng như các LCC có thể thay đổi các thông số của vé máy bay (ví dụ như: Thay đổi giờ khởi hành) sau khi vé máy bay đã được xuất vì một số lý do chủ quan từ Hãng hàng không hoặc LCC hoặc vì các lý do bất khả kháng. Hãng hàng không truyền thống hoặc LCC chịu trách nhiệm về thay đổi này. Trong trường hợp nhận được thông tin về việc thay đổi từ các Hãng hàng không hoặc LCC, Gatetravel sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng cũng như giải pháp đề nghị của các Hãng hàng không hoặc LCC.

Thông thường các Hãng hàng không truyền thống và các LCC không cho phép việc đổi tên hành khách. Trong một số đặc biệt, nếu Hãng hàng không hoặc các LCC cho phép đổi tên hành khách thì Gatetravel sẽ thực hiện việc đổi tên theo yêu cầu của Người sử dụng. Người sử dụng đồng ý trả Phí dịch vụ cho Gatetravel để thực hiện việc đổi tên hành khách.

VÉ NỘI ĐỊA VÉ QUỐC TẾ

Các tin khác